Ansiktsdiagnostik

av Dr. Karl Gerhard

Ett steg framåt? Nej det är inte bara ett steg, utan ett språng framåt, när det biokemiska läkesättet från Dr. Schüssler tillsammans med ansiktsdiagnostik från Kurt Hickethier blir använd. Är det inte en enorm framgång när sjukdomar, svagheter och brister kommer fram ur sina gömslen och uppdagas och då alla deras olika kännetecken blir synliga i anletet? Jag säger uttryckligt, inte bara sjukdomar och svagheter utan störningar i mineralhushållet också!

Det här är läkemetodens kärnpunkt, att man kan avläsa mineralbristerna direkt ur anletet. Det har nu blivit oväsentligt, om patienten lider av lever, mjälte, mag, tarm eller njursjukdomar. Den erfarne ansiktsdiagnostikern ser vid första ögonkastet t.ex. den intensiva bristen på magnesium phosphoricum lysa ur den sjukes anlete. Eventuellt blir ännu en annan viktig mineralsaltbrist upphävd, och så kan man åstadkomma att den normala organverksamheten fungerar igen.

Organismen kan nu Börja inleda läkningen med egen kraft när alla nödvändiga mineralsalter finns till hands. Under vissa omständigheter kan samma medel förbättra mag och tarmbesvär hos en person och hos en annan person förbättrar det lever eller njurstörningar. Det inträffar nämligen när ansiktsdiagnosen kommer fram till samma mineralsaltbrist hos båda personerna. Att granska det här noggrannare är egentligen oviktigt, gentemot det enda viktiga faktumet, att t.ex. som nämndes ovan att magnesium phosphoricum fattas.

Men just det mineralsalt som fattas bestäms med hjälp av ansiktsdiagnosen. För ansiktsdiagnostikern är tecken på mineralsaltbrist i anletet det enda avgörande och säkrar det riktiga urvalet av det biokemiska medlet, då det helt enkelt och direkt kan ses i den sjukes anlete.

Vilka oanade utsikter läkekonsten har vunnit genom ansiktsdiagnosen! Vilken glädje det då är att vara läkare; vilken lättnad och tillförsikt för patienten, eftersom tecken på brister i anletet är receptet på samma gång!

Dessutom diagnostiserar den vane ansiktsdiagnostikern bristerna redan i begynnelsestadiet, alltså redan innan besvär uppstår. Och därmed kommer vi till huvuduppgiften för all läkekonst, till förebyggandet av sjukdomar, som är oändligt viktigare än att bota en sjukdom som redan existerar.

Tidens Bästa och största läkare hade en stor dröm: att hålla sina patienter friska.ansiktsdiagnostikern har denna möjlighet, eftersom han redan vid första titten har diagnos, prognos,recept och läkemedel på samma gång. Alla läkekunniga är inbjudna att övertyga sig om läkemetodens förträffliga verkan, för alla människors välgång.

© by Friedrich Depke • Im Kirschengarten 8 • 56132 Kemmenau • Tyskland