Biokemi – Schüsslersalter

av Friedrich Depke

Vad man betecknar som biokemi härstammar inte från en kemisk fabrik. Det handlar om en underavdelning från naturläkarekonsten som redan grundades 1873 av Dr. med. Wilhelm Schüssler. Detta läkesätt omfattar bara 11 mineralsalter – ändå har det en enorm verkan på organismen. Eftersom den biokemiska läkekonsten har så få läkemedel, har den hittills inte blivit så uppskattad av de medicinska kretsarna. Men i folksmedicinen är den mycket utspridd och omtyckt. Orsaken ligger i läkesättets stora verkan och det enkla sättet att använde det.

De 11 biokemiska mineralsalterna finns i växter, djur och människor i olika proportioner och har en livsviktig betydelse för uppbyggnad, funktion och avgiftning. Om mineralsämnenas balans störs uppstår grunden för sjukdomar. Enligt Schüsslers erfarenhet avlägsnar mineralsalterna de uppstådda störningarna.

Trots biokemins storartade verkan är ett tillfrisknande först möjligt om den sjuke är beredd att tänka om, ta itu med förändringar i sitt liv och undviker fel i sin livsföring.

Normalt tar organismen upp tillräckligt med mineralsalter med en hälsosam kost. I kosten är de organiskt bundna och görs tillgängliga genom ämnesomsättningen. Utan mineralsalterna är varje cellfunktion omöjlig. Dagens mindervärdiga kost, den förändrade livsföringen och den starka miljöbelastningen har fört med sig att behovet av mineralsalterna har ökat betydligt. Vid bristtillstånd har det bevisats att intaget av utspädda (potentierade) mineralsalter är mest effektivt, när man ordinerar efter en ansiktsdiagnostik.

Om ni vill fortsätta att sysselsätta er med det biokemiska läkesättet rekommenderas ”Biokemins lärobok” från Kurt Hickethier (erhålles bara på tyska).

 

© by Friedrich Depke • Im Kirschengarten 8 • 56132 Kemmenau • Tyskland