Är intagandet av flera biokemiska medel skadligt?

av Kurt Hickethier

Intagandet av flera eller alla biokemiska salter samtidigt kan inte förorsaka någon skada, eftersom det är bekannt att de salter som det är överskott på blir avsöndrade av njurarna. Då det alltid bara handlar sig om miljondels delar av ett gram, kommer en överbelastning av njurarna inte på fråga.

Annorlunda är det med det ömsesidiga intrånget, som verkligen existerar, men som aldrig kommer så långt, att man skulle kunna prata om ett ömsesidigt upphävande av varandra sinsemellan. I jordbruksundervisningen är det annorlunda, eftersom man där måste räkna med helt andra förhållanden. I kalk och kaliumgödsling kan det hända att det ena tar ut det andra i en viss mån, eftersom de Båda alkalierna längre tid i fritt tillstånd blir kvar bredvid varandra.

I organismen är det inte så. Det existerar en skyddsanordning, som transporterar bort allt överflöd, innan det kan förorsaka en skada.

Erfarenheten har visat, att genom det gemensamma intaget av flera biokemiska salter, kan man iallafall uppnå en avsevärd förbättring av hälsotillståndet. De som inte är så sakkunniga inom biokemin, kan uppnå väldigt många fördelar med komplexbiokemin särskilt vid kroniska sjukdomar. Det ömsesidiga intrånget har den förklaringen, att varje salts molekyler har en egen speciell spänning. De spänningar, som i stora drag är jämförbara med de magnetiska eller elektriska spänningarna, förminskar sig ömsesidigt sålänge molekylerna är i fritt tillstånd. Spänningarna är en viktig läkefaktor och måste därför bli bibehållna.

Med komlexbiokemin behöver vi aldrig förvänta oss en skada eller att verkan upphävs. Men genom intagandet av enskilda salter följer en snabbare och säkrare verkan.

 

© by Friedrich Depke • Im Kirschengarten 8 • 56132 Kemmenau • Tyskland