Ansiktsdiagnostik och skönhetsvård

av Richard von Rüsten

Till fulländad skönhet hör bevarandet av håret. Det förstår särskilt den människan, som till följd av sjukliga processer i kroppen har förlorat sitt hår. Från naturen är hårbottnen försedd med ett yppigt och rikligt hår. För det första, för att ge den mänskliga gestalten en tilltalande prydnad och för det andra för att tilldela honom mycket viktiga uppgifter. Man måste reservera en särskild artikel, för att bevisa vilken betydelse tjockt, riktigt vårdat och naturligt behandlat hår har för den andlig – själsliga bildningen, och för att få uppnå den innerliga samhörigheten med människans andliga högre vibrationerna med de andliga högre vibrationerna från universum. Så ska vi då tillägna hårskötseln vår särskilda uppmärksamhet, och visa hur man kan uppnå bra resultat. Det ska bli sagt, hur Schüsslers biokemiska läkesätt är i stånd att lindra nöden, som den felaktiga livsföringen ger dagens människor. Håret innehåller relativt mycket Silicea, och kan också bara bli fullständigt försörjt och bevarat, när den nödvändiga mängden av det här mineralsaltet finns till hands. I den nuvarande stressiga tiden, som påverkar nerverna negativt och därmed även håret och på grund av den ofta dåliga kosten är det inte garanterat att håret blir tillräckligt försörjt. Rättaresagt försöker kroppen som har brist på Silicea, att täcka sitt behov genom att bryta ner enstaka hårstrån och låter håret falla av. Innan håravfallet uppstår förlorar håret Siliceamolekyler. Det kan jämföras med trädenslövfällning. Innan löven faller av tar trädstammen alla värdefulla ämnen tillbaka. Liknande går ju också barrträdet till väga, när det först gör sig av med sina understa grenar, efter det att saven har gått tillbaka in i stammen.

Om vi vill förhindra håravfallet, så måste vi ge kroppen Silicea D 12. Vi skyddar oss därmed samtidigt mot en mycket viktig substansförlust och renar kroppen från alla möjliga skadliga ämnen, som blev följden av t.ex. ”näringssynder”. Vid det här tillfället ska också det hattlösa modet bli rekommenderat, då Bärandet av hatt kan föra till håravfall, eftersom kroppen i det fallet, lägger mer värde på den värmande hatten än på sitt eget hår. När en del av människokroppen inte har någon uppgift längre, så är den mottagligare för ett snabbare och tidigare förfall, om samtidigt bristtillstånd härskar inuti kroppen.

Om man har förlorat hårprydnaden och blivit flintskallig, så kan man med biokemi även i denna situation ibland uppnå bra resultat. Av naturen tappar man ständigt några hårstrån, som alltid ersätts av nya små hårstrån igen. I hårbotten befinner sig grodden till de nya hårstråna. Om den nödvändiga mängden Silicea, som behövs vid nybildning och utveckling av de nya hårstråna fattas, så måste de självklart förtvina eller stanna i växten. Om man dagligen i flera månader intar några tabletter Silicea D 12, så utvecklar sig långsamt nya hårstrån, även om håret inte blir lika tjockt som förr.

Genom att man regelbundet kompletterar kosten med Silicea,alltså utövar hårskötsel med hjälp av en biokemiker, så gör man även hela sitt hälsotillstånd den största tjänsten. Så betyder hårskötsel samtidigt kroppsvård och hälsovård. Att den skadliga urinsyran, som är följden av en brist på Natrium phosphoricum, alltid förbrukar Silicea och därmed också kan vara inblandad vid håravfall ska inte glömmas. I vilken mån ett symtom är betingat av den andra mineralsalter, måste slutligen en duktig ansiktsdiagnostiker avgöra.

Rynkor

Till människans plikt hör det till att vårda sin egen kropp. Att uppnå vackra former och linjer, får inte verka som en följd av fåfänghet, för då befinner man sig på fel väg och inte på den gyllene medelvägen. Strävan efter skönhet ska ha grunden i att människans inre kärna harmonerar med sitt yttre jag. Om harmonin existerar kommer skönheten inifrån och det är det vi ska sträva efter. Därför är sann skönhet följden av en högt stående människa i andlig – själsligt avseende. Men eftersom utvecklingen av en vacker kropp å andra sidan också påverkar själen och anden motsvarande ömsidighetens lag får och måste en uppåtsträvande och invärtes växande människa också försöka att arbeta utifrån (kroppslig princip) till insidan (andlig – själslig princip).

För att hela människan ska bli helt fulländad rekommenderas vården av kroppsformerna, som samtidigt motsvarar estetikens lagar.

Fåfänga människor är också i hög grad måna om att avlägsna synliga skönhetsfel och tänker då i första hand på utlåtandet av andra människorna, som de vill tilltala. För att avråda dem från att använda hälsoskadliga medel, ska ansiktsdiagnostiken från Hickethier ge värdefulla hänvisningar. Det sjukliga begäret att tilltala andra människor, ska ge anledning till att använda biokemiska medel, som samtidigt förbättrar hela hälsotillståndet.

Att ha många fåror och mycket rynkor på panna och kinder är för många mycket obehagligt. De vanställer ansiktet och väcker intrycket av en högre ålder. De här ålderssymtomen gäller det att avlägsna med biokemins hjälp och istället för det äldre utseende ansiktet få ett ansikte, som ser undomligt fräscht och vackert ut.

Rynkorna i pannan förlöper tvärs över, i närheten av öronen förlöper de lodrätt och vid de ytttre ögonvrånen i kråksparksform. Ett friskt och ungt ansikte har en stramt spänd hud. Till följd av sjukliga processer bildar sig rynkorna till fördjupningar i huden, så att en återställning av fullständig hälsa jämnar ut dem igen. Som första orsak gäller felaktig livsföring och oförnunftiga kostvanor, som till slut för till att kroppens förråd av Silicea minskar. Silicea bygger upp bindvävnaden och slätar ut huden. Men om människan förbrukar mer Silicea för att göra sig av med skadliga föroreningar än vad kosten kan tillföra, så förminskas kroppens verksamhete; ja, han använder till och med nödlösningen, att bryta ner sådana celler som är mindre livsviktiga för att lösa ut Silicea ur dem. Så uppstår förminskning och försvagning av bindvävnaden och det bildas rynkor i ansiktet.

Det här sambandet tog grundaren av ansiktsdiagnostik Kurt Hickethier reda på och klargjorde det i sin lärobok. Vi kan alltså Bära en obegränsad tillförsikt inom oss att vi får resultat när vi använder Silicea D 12 för att avlägsna rynkor i ansiktet. Vi hör inte tidigare av med behandlingen, förrän vårt utseende ser ungdomligare och vackrare ut. Vi gör inte avkall på denna metoden, förrän en fullständig föryngring med det angivna och helt oskadliga medel är genomförd. Dessutom har vi garantin, att Siliceabrist i kroppen också blir framkallad till följd av andra bestående mineralsaltbrister. Därför skulle varje person ta ansiktsdiagnostikerns råd i anspråk. Då får han reda på vilka mineralsalter som kommer i fråga för honom när det gäller profylax och tillfrisknande.

Ärr

Det ska finnas människor, som tycker det är vackert med ärr. Från den sanna skönhetsvårdens synvinkel måste man betäckna en sådan inställning som felaktig stolthet och arrogans och vägra att göra samma sak.

En människa med ett moget högre andligt medvetande, behöver inte förtvivla sig över sina ärr; eftersom biokemin lovar att nästan kunna avlägsna ärren. För invärtes bruk tar man över en längre tid några Calcium flouratum D 12 tabletter och stödjer verkan genom att använda en salva som innehåller samma mineralsalt. Om man har tillräckligt tålamod uppnår man resultatet, att ärrvävnaden blir omgjord och de oläkta sår som vanställde ansiktet blir nästan utjämnade. När man kan uppnå det vid gamla ärr, så blir överhuvudtaget inga ärr vid färska sår i samma mån bli kvar, så att någon lägger märke till dem. Så snart man alltså har behandlat de existerande inflammationer, varbildningar och sepsisprocesser vid sår med andra biokemiska medel, tänker man på Calcium flouratum för att från Början till slut genomföra en naturlig behandling av ärrbildningen, utan att iögonfallande ärr blir kvar. Vi ska alltså med hjälp av ansiktsdiagnostiken se till att en förebyggande biokemisk behandling förhindrar uppkomsten av större sår. Variga och förhårdnade skörtlar behöver inte uppstå och bli bortopererade, eftersom mineralsalterna stärker skörtlarnas funktion. Även i den förstorade sköldskörtelns behandling behövs normalt inget operativt ingrepp, eftersom biokemin sköter om detta avgiftningsorgans fulländade kapacitet.

Eftersom den förebyggande behandlingen av ärr är Bättre än läkning, så rekommenderas användningen av ansiktsdiagnostik från Kurt Hickethier redan när man är frisk.

Fräknar

Många människor betecknar fräknarna som skönhetsfel och bemödar sig ivrigt att ta bort dem med olika medel, utan att uppnå det önskade resultatet. De anstränger sig förgäves, eftersom de inte förstår betydelsen och syftet med fräknarna. Fräknarna består av brungula färgpunkter och finns i huden, på grund av att ljushyade människor inte har tillräckligt solskydd. Solen ska och måste skina på huden, tränga i genom den och se till att kroppen blir avgiftad. Ändå för den bleka och blåvitaktiga huden med sig, att de i huden liggande nervändar är för starkt och ensidigt utsatta för solen. För att svaga ner strålarnas verkan, måste levern bilda färgämnen, som ger den nödvändiga kompensationen. därför får man betrakta det som dåraktigt att vilja ta bort detta naturnödvändiga hjälpmedel i form av fräknar med våld.

Kurt Hickethier har klarlagt i sin lärobok för ansiktsdiagnostik , hur biokemin vad det beträffar fräkningsborttagning möjliggör en naturlig och oskadlig skönhetvård. Ansiktsdiagnostiken sysselsätter sig, oavsett från rynkor och glans, med de mest olika färger i ansiktet och sätter på grund av tusentals erfarenheter och iakttagelser, motsvarande mineralsaltbrist i samband med dem.

Kalium sulfuricum D 6 avlägsnar en brunaktig till brungul färgton och står därför också i relation med fräknarnas brungula färgton. Men mycket viktigare tycks blodsaltet Kalium chloratum D 6 vara för ansiktsdiagnostikern, eftersom det avlägsnar grundfärgen ”mjölkfärgad” och därmed också orsaken till fräknarnas uppkomst. Bristen på Kalium chloratum står nu å andra sidan i sammanhang med olika slags sjukdomar, så att man ofta har fullständigt resultat, när Kalium chloratum har avsöndrat alla motsvarande gifter ur kroppen och låter de angripna organen få tillfriskna. Därför dröjer en behandling av fräknar en längre tid och kräver uthållighet och tålamod. Vid det här tillfället måste det också bli varnat för användningen av välluktande tvålar och alla slags doftämnen, eftersom de på grund av ansiktsdiagnostiska erfarenheter tar Kalium chloratum från kroppen och försämrar den sjukliga situationen. En bra tvål måste vara tillverkad av ett luktfritt fett, så att en tillsats av kroppsluktsbindande medel blir överflödig.

En kur med Schüsslersaltet Kalium chloratum D 6 gör resultatet bättre, När man regelbundet tillsätter tvättvattnet en mängd Kalium chloratum. Mängden ska ha storleken av en ärta och vara potentierat i D 3. Dessutom ägnar man sig åt tillräcklig hudvård och sköljer ur munnen med en lösning av Kalium chloratum några gånger varje dag

Undviker man de annars vanliga munvårdsmedlen, så tar man iallafall inte bort Kalium chloratummolekyler ur slemhinnorna och bidrar med ett tillfrisknande av hela kroppen och därmed borttagning av fräknarna.

 

© by Friedrich Depke • Im Kirschengarten 8 • 56132 Kemmenau • Tyskland