Biokemi – Ansiktsdiagnostik

av Friedrich Schmidt

1873 publicerade Dr. med. Wilhelm Schüssler (1821 – 1898) sina forskningsresultat om det biokemiska läkesättet.

1923 publicerade Kurt Hickethier (1891 – 1958) sina forskningsresultat om ansiktsdiagnostiken. Det biokemiska läkesättet, förkortat kallat biokemi, når sin höjdpunkt i Dr. Schüsslers kunskap när existensen av 11 mineralsalter i en harmonisk jämnvikt i organismen är tillräcklig, för att hålla kroppen frisk.

Ansiktsdiagnosen når sin höjdpunkt i Kurt Hickethiers kunskap, när de mineralsalter som fattas, med säkerhet kan fastställas ur ansiktets beskaffenhet. Så är alltså möjligheten given, att på grund av detta konstaterande ge de salter som fattas och därmed återställa jänmvikten i organismen igen.

Dr. Wilhelm Schüssler skriver i sin bok ”En förkortad terapi”: De existerande oorganiska ämnen som finns i blodet och i vävnaderna räcker till för att bota alla sjukdomar, som överhuvudtaget går att bota.

Kurt Hickethier skriver i sinbok ”Sonnerschau, ansiktsdiagnostikens lärobok”: Ge sjukdomen det vad den kräver och den ger sig fredligt av.

Dr. Wilhelm Schüssler, som från 1873 till sin död året 1898, alltså inom en tidsrymd från 25 år, bara arbetade med de biokemiska salterna, hänvisar redan i sin bok, att det är möjligt, att fastställa mineralbrister ur ansiktet. Och han skriver: Studera ansiktsdiagnostiken grundligt.

Kurt Hickethier lyckades på grund av sin enastående kunskapsförmåga, att noga kunna studera de enskilda tecknen och att kunna förklara dem på ett lätt lärbart sätt. Han har i den tiden av sin verksamhet från 1923 till sin död 1958, alltså inom en tidsrymd från 35 år, bara arbetat med ansiktsdiagnosen i förbindelse med biokemin och har inom denna långa tid alltid genom framgång hittat bekräftelse för sina kunskaper. Det stora värdet av det biokemiska läkesättet ligger framförallt i dess oskadlighet. Mineralsalterna är inga främmande eller giftiga ämnen, utan ämnen, som naturligtvis måste finnas i kroppen. Så är det biokemiska läkesättet och ansiktsdiagnosen idag som för 125 respektive 75 år beredd, att skänka välsignelse till varenda en, som använder den, för att erhålla eller återställa sin hälsa.

 

© by Friedrich Depke • Im Kirschengarten 8 • 56132 Kemmenau • Tyskland