Biokemi – livsprocessernas kemi

av Kurt Hickethier

Biokemi, likaså homeopati ges i små och i mycket små mängder. Biokemi baserar inte på den liknandeprincipen som homeopatin, utan på de fysiologiska – kemiska processer, som utförs i den mänskliga organismen.

Med biokemin blir störningarna i organismens maskineri med hjälp av homogena ämnen, alltså likartade ämnen direkt välbalanserade.

Med homeopati får man störningen indirekt, med hjälp av heterogena ämnen, alltså olikartade ämnen till att bli botade.

Med allopati blir främmande med främmande botat.

Med homeopati blir liknande med liknande botat.

Med biokemi blir lika med lika botat.

Virchow säger: ”Grunden för sjukdom är den sjukligt förändrade cellen”.

Den här läran, som kallas cellära, är vetenskapligt godkänd av världen.

Biokemi är alltså cellterapin. Den sjukligt förändrade cellen måste få ersättning genom små mängder av de homogena mineralsalterna som blir tillförda och gör dem friska.

Från munslemhinnorna kommer de in i blodet och därifrån in i vävnaderna och till sjukdomsstället. Där producerar de en högre aktivitet och drar därigenom ur grannvävnaderna vidare homogena ämnen, alltså de mineralsalter som fattas, så att en fullständig läkning i de sjuka vävnaderna kan äga rum. Cellerna sätter sig därmed i stånd, att avstöta främmande och belastande ämnen och fullfölja sina funktioner igen.

 

© by Friedrich Depke • Im Kirschengarten 8 • 56132 Kemmenau • Tyskland