Intagandet av biokemi

av Friedrich Depke

De biokemiskamedlensordination är enkel, när man genomför den med hjälp av ansiktsdiagnostik (efter Kurt Hickethier). När man utför ansiktsdiagnostik är det i varje fall rekommenderat, att varje patient får en individuell terapiplan. Dr. Wilhelm Schüssler likaså också Kurt Hickethier angav därför bara obestämt i sina skrifter, hur man doserar i speciella fall.

I ”En förkortad terapi” skriver Dr. Schüssler följande: ”I akuta fall tar jag varje timme eller varannan timme, i kroniska tre till fyra gånger dagligen en mängd så stor som en ärta från medlen, antingen torrt eller upplöst i en tesked vatten.”

Då det ännu inte gavs biokemi i tablettform på Schüsslers tid, ordinerade han sina medel som pulver. ”En ärtstor mängd” kann utan vidare räknas som en tablett. Till följd av det ordinerade Dr. Schüssler på den dåvarande tiden i akuta fall också någongång redan mer än 10 tabletter om dagen och i kroniska fall mellan en och fyra tabletter.

Genom ansiktsdiagnostiken efter Kurt Hickethier kan man konstatera, att de rekommenderade mängderna från Dr. Schüssler nu för tiden överhuvudtaget inte ärtillräckliga.

Varför är det så? Sedan Schüsslers död har det redan gått 100 år. Under tiden blev miljön förgiftad med de allra slags olika ämnen av oss människor. De här ämnena (kemikalier, tungmetaller, radioaktiva ämnen bl.A.) belastar nu för tiden alla människor, så att man under tiden kan diagnostisera avsevärda brister på flera mineralämnen hos varenda en. De här bristerna på mineralämnen kan inte mer täckas tillräckligt genom kosten, eftersom behovet helt enkelt har blivit för stort genom den toxiska situationen. Varje organism strävar efter att avsöndra allt som belastar den. Men för att kunna göra det behöver den stora mängder mineralämnen, som här har den viktiga uppgiften som katalysatorer.

Kurt Hickethier delar in styrkan av ett ansiktsdiagnostiskt tecken efter en värderingsskala från 0 till 10. Nu för tiden har en brist mellan 5 och 10 behov av terapi.

De biokemiska medlens dosering är alltid beroende av den fastställda styrkan på mineralämnets brist. Hos den vuxna människan blir det här värdet multiplicerat med 2 faktor 2. Det ger stycktalet av de biokemiska tabletterna som intags per dag.

Dr. Schüssler blir alltid om igen så citerad, att man tror att han alltid bara ordinerade ett biokemiskt medel och förbjöd intaget av flera mineralsalter. Citatet är följande: ”Ordinationen av två mineralsalter i växel är bara undantagsvis i de fall tillåtet, där det är oundvikligt.”

Den som läser Dr. Schüsslers ”En förkortad terapi”, hittar den satsen där – visserligen i ett helt annat sammanhang. Dr. Schüssler som redan behärskade och använde ansiktsdiagnostiken, skrev den här satsen i kapitlet Ansiktsdiagnostik. ”Där anger han noga, hur man självständigt med små, överskådliga steg ska studera ansiktsdiagnosen. Det fullständiga citatet låter på följande sätt:” Det är självklart att de läkare som har vanan, att ge två eller ännu fler medel i snabb växel, aldrig kommer att lära sig ansiktsdiagnostiken. Ordinationen av två medel i växel är bara undantagsvis i de fall tillåtet, där det är oundvikligt.”

Denna yttringen hänvisar alltså bara till det självständiga ansiktsdiagnostikstudiumet och inte till en normal ordination. För övrigt föreslår Dr. Schüssler i sin bok ”En förkortad terapi” att ofta samtidigt använda flera biokemiska medel i behandlingen.

© by Friedrich Depke • Im Kirschengarten 8 • 56132 Kemmenau • Tyskland