Låt oss prata om det en gång…

av Luzie Piringer

hur det går för en utbildad och examinerad ansiktsdiagnostiker, när han pratar om de 11 mineralämnen från Dr. Wilhelm Schüssler och då någon invänder med påståendet, ”men det är väl 12 mineralämnen och ytterligare 12 biokemiska kompletteringsmedel”. Och möjligen kommer påståendet, om hur bra dessa ytterligare medel verkar och att man bara på detta sättet kan leva och hjälpa på riktigt vis.

Nå, en ansiktsdiagnostiker kan mycket väl leva, arbeta och hjälpa med bara 11 mineralsalter. Varför är vi med ansiktsdiagnosen efter Kurt Hickethier och biokemin efter Dr. Wilhelm Schüssler så säkra på att vi har rätt i jämförelse med alla de andra påståenden och förteckningarna som man t.ex får i apoteken? Ja, gå ni till ett apotek och fråga efter information om Schüsslersalter. Man kommer att ge er en förteckning eller en liten broschyr. I den står de 12 medel efter Dr. Schüssler och de ytterligare 12 biokemiska kompletteringsmedel, som citerades innan.

Varför en sådan mångfald? Dr. Schüssler säger själv i sin bok ”En förkortad terapi”: I mitt biokemiska läkesätt kommer bara 11 medel till användning, och nämligen sådana, som är homogena med de oorganiska ämnen som den mänskliga organismens blod och vävnader innehåller. Även om vissa saker idag också säkert har blivit mycket mer utforskade än för 125 år sedan (1873 publicering av biokemin genom Dr. Schüssler), så har detta påstående fortfarande en enorm betydelse.

Och 12 mineralämnen? Dr. Schüssler skriver själv i den ”Förkortade terapin” om beskrivningen av de biokemiska medlen, varför kalcium sulfuricum (svavelhaltig kalk = gips) inte är ett biokemiskt medel: Huvudsakligen når svavel in i djurkroppen i form av äggvita och kommer genom delning och oxidering av äggvitan till största delen återigen in i det högsta oxidationsstadiet som svavelsyra. I denna form då den är bunden till alkaler lämnar den djurkroppen, för att Börja kretsloppet på nytt.

Svavelsyran i organismen är bunden till alkaler, likaså till kalium och natrium, alltså inte bunden till jord: kalcium och magnesium. Dr. Schüssler berättar vidare. Då svavelhaltig kalk binder sig till alkaler och därför inte ingår i organismens konstanta sammansättning,så måste de försvinna från den biokemiska bildskärmen. Iställetför den kommer Natrium phosphoricum respektive Silicea i fråga.

Men det finns till och med ett mycket enklare logiskt bevis, att det bara är 11 ämnen. Mineralämnena är uppförda på en lista från 1 till11 i alfabetisk ordning , och plötsligt, se där, efter bokstaven ”S” (Silicea: Nr. 11) dyker ännu en gång bokstaven ”C” upp (Calcium sulfuricum). Det motsäger sig helt den systematiska ordningsföljden och har ingen betydelse. Det bevisar, att man efter Dr. Schüsslers död har försökt att tillägga eller rättare sagt att utvidga någonting, och därmed har man urvattnat hans lära.

Ännu en gång ställer vi frågan: Varför detta? Kurt Hickethier, som grundade ansiktsdiagnosen för 75 år sedan, som befattade sig intensivt med biokemin efter Dr. Schüssler än någon annan och arbetade många år med den och som hade en avsevärd framgång, hittade också bara de riktiga ansiktsdiagnostiska tecknen för 11 mineralsalter, även om en Dr. Schöpwinkel redan vid den tidpunkten (1923) har använt ytterligare 5 kompletteringsmedel. Vad vill vi mer?

Själv Dr. Schüsslers rekommendation, ”att helt enkelt leva naturligt”, förnimmas idag som diet. Ett normalt, harmoniskt och förnunftigt liv förnimmas som något särskilt som diet! Även Kurt Hickethier ger oss rådet, att leva så, att vara så, enkel, naturlig och försöka att bli av med bristerna. ”Läs av det i ansiktet!” ropar han till oss.

Låt oss uttala det klart och tydligt: Vi lever bra med den naturliga hälsoförsorgen, som är helt utan risker: ansiktsdiagnosen efter Kurt Hickethier och biokemin efter Dr. Wilhem Schüssler och behöver inte det 12 mineralsaltet och inte heller de biokemiska kompletteringsmedlen.

Nu, på slutet av detta århundrade, är den riktig tidpunkten kommen att bara ta med goda, enkla och beprövade saker in i det nya århundrade respektive årtusende. Börjar vi då helt enkelt med det!

© by Friedrich Depke • Im Kirschengarten 8 • 56132 Kemmenau • Tyskland