Rekreation för försvagade ögon

från Kurt Hickethier

Då och då måste vi koppla av. Det behöver ingen närmare förklaring. I vårt liv är det otänkbart att leva utan de olika arbetspauserna på dagen och utan arbetstidens slut. Hela dagar då vi har ro från arbetet som sön- och helgdagar eller lov är allmänt brukligt; och ändå upplever vi ibland, att den ena eller den andra blir sjuk eller får ett nervsammanbrott. Och ögonen? De måste inte bara vara uppmärksamma på arbetstiden, snarare hela dagen, också i pauserna då vi har lugn och ro och på helgdagarna, i rekreationsveckorna o.s.v måste de uppfylla sin plikt sanhetsgrant. Oavbrutet och under full uppmärksamhet måste de i hög grad fullgöra fint nervarbete. De får inte vila sig från tidig morgon till sent på kvällen eller till och med långt in på natten.

Kära läsare, tänker du på, att de också behöver rekreation? Ska de först genom dålig syn påminna dig att du har försummat dem.

Gynna dina ögon på förnunftigt vis ro och rekreation! De är alldeles för viktiga för dig, för att du ska låta dem förtvinas och lida på ett vårdlöst sätt genom överansträngning. „Öppna ögonen“, denna uppmuntran gäller mer än någonsin i vår tid som är en outtröttlig konkurrens. Vill vi inte bli överträffade, måste vi vara prestationsdugliga och behöver därtill oförminskad synförmåga.

Men har synförmågan redan blivit sämre,så att du inte kan förbättra den genom dagliga rekreationsmöjligheter, skaffa dig omfattande ögonrekreation , t.ex genom deltagande i en syn-skolan (efter Kurt Hickethier). Men även i boken „Optimal synkraft hittar man värdefulla hänvisningar, hur man kan stärka synförmågan på alternativt sätt.

© by Friedrich Depke • Im Kirschengarten 8 • 56132 Kemmenau • Tyskland